V ráji šumavském

Pokaždé, když zavítáme na Šumavu, alespoň na skok se zastavíme u milované řeky Vydry.
Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších šumavských řek je Vydra. Svou miliony let starou historií nadchne snad každého, kdo se vydá po proudu obdivovat nekonečně šumící peřeje a obrovské balvany, které jakoby sem kdosi jeden po druhém zasadil…

…Netřeba jíti daleko, abychom se dostali do lesa; jdeme vlastně stále lesem, ale je to většinou mlází; kmeny však, kterých tu tlí na sta a na tisíce, mechem, lišejníky a hustými borůvkami a vřesovými keříky zarostlých a myriádami rostlinných kořenů jako nerozvazatelnými provazy spojených, hlásají ti o nedávno zapadlé době, kdy prales ve vší své nádheře a zasmušilé vznešenosti šuměl nad hlavami lidských červů, kteří v tuto tichou pustinu vstoupili…

Karel Klostermann

Šumava

Milovaná řeka Vydra

Okolí Zadova je srdcem Šumavy, ráj turistů a místo s nádhernými výhledy. Za dobrého počasí je možné vidět 60 km vzdálenou jadernou elektrárnu Temelín.

Autor snímku: David Halaj, všechna práva vyhrazena